ព័ត៌មានជាតិ

សូមគោរពកោតសរសើរ ដល់ “TYDA – គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ” ដែលបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយ និងកម្លាំង ចិត្តប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ ចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយពុំគិតពីការហត់នឿយ ដែលកំពុងជួបបញ្ហាកូវីដ-១៩

សូមគោរពកោតសរសើរ ដល់ “TYDA – គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ” ដែលបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយ និងកម្លាំង ចិត្តប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ ចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយពុំគិតពីការហត់នឿយ ដែលកំពុងជួបបញ្ហាកូវិដ ១៩ រាតត្បាត។

ពួកយើងសូមគោរពកោតសសើរ និងសូមជូនពរអោយដល់លោកអ្នកព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារជួប តែ ជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការ សុខភាពល្អ សំណាងល្អ ជានិច្ចនិរន្តរ៍។

psm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *